सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

2081 - Jeth - 17

आर्थिक विधेयक /आर्थिक विधेयक/ आ.ब २०७५/७६

कृपया आवश्यकता अनुसारको प्रदेशमा क्लिक गरी सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक विधेयक डाउनलोड गर्नहोस् ।

1.  प्रदेश १ आर्थिक विधेयक

2. प्रदेश २ आर्थिक विधेयक

3. प्रदेश ३ आर्थिक विधेयक

4. प्रदेश ४ आर्थिक विधेयक

5.प्रदेश ५ आर्थिक विधेयक

6.प्रदेश ६ आर्थिक विधेयक

7. प्रदेश ७ आर्थिक विधेयक

Get In Touch With Us

बबरमहल,काठमाडौं

फोन.: ०१-५३२००२८
E-mail:  info@dolma.gov.np(विभाग )

dg@dolma.gov.np(महानिर्देशक)

planning@dolma.gov.np(योजना तथा अभिलेख शाखा)

padmin@dolma.gov.np(प्रशासन शाखा)

lit@dolma.gov.np(लेखा शाखा)

co.lit@dolma.gov.np(जिन्सी शाखा)

ladmin@dolma.gov.np(मालपोत तथा भूमि सुधार शाखा)

URL: http://www.dolma.gov.np

निर्देशक ( प्रवक्ता )

वेद प्रसाद आर्याल

शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)

विष्णु कुमार महत