सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

2079 - Chaitra - 18

डाउनलोड /मासिक राजश्व संकलन

 

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को राजश्व संकलन विवरण आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को राजश्व संकलन विवरण आर्थिक वर्ष २०७९-८० को राजश्व संकलन विवरण
१. २०७७ श्रावण महिनाको राजश्व संकलन विवरण १. २०७८ श्रावण महिनाको राजश्व संकलन विवरण १. २०७९ श्रावण महिनाको राजश्व संकलन विवरण
२. २०७७ भाद्र महिनाको राजश्व संकलन विवरण २. २०७८ भाद्र महिनाको राजश्व संकलन विवरण . २०७९ भाद्र महिनाको राजश्व संकलन विवरण
३. २०७७ आश्विन महिनाको राजश्व संकलन विवरण ३. २०७८ आश्विन महिनाको राजश्व संकलन विवरण ३. २०७९ आश्विन महिनाको राजश्व संकलन विवरण  
४. २०७७ कार्तिक महिनाको राजश्व संकलन विवरण ४. २०७८ कार्तिक महिनाको राजश्व संकलन विवरण ४. २०७९ कार्तिक महिनाको राजश्व संकलन विवरण
५.  २०७७ मंसिर महिनाको राजश्व संकलन विवरण ५.  २०७८ मंसिर महिनाको राजश्व संकलन विवरण ५.  २०७९ मंसिर महिनाको राजश्व संकलन विवरण
६.  २०७७ पौष महिनाको राजश्व संकलन विवरण ६.  २०७८ पौष महिनाको राजश्व संकलन विवरण ६.  २०७९ पौष महिनाको राजश्व संकलन विवरण
७.  २०७७ माघ महिनाको राजश्व संकलन विवरण ७.  २०७८ माघ महिनाको राजश्व संकलन विवरण ७.  २०७९ माघ महिनाको राजश्व संकलन विवरण
८.  २०७७ फागुन महिनाको राजश्व संकलन विवरण ८.  २०७८ फागुन महिनाको राजश्व संकलन विवरण ८.  २०७९ फागुन महिनाको राजश्व संकलन विवरण
९.  २०७७ चैत्र महिनाको राजश्व संकलन विवरण  ९.  २०७८ चैत्र महिनाको राजश्व संकलन विवरण
१०. २०७८ बैशाख महिनाको राजश्व संकलन विवरण १०. २०७९ बैशाख महिनाको राजश्व संकलन विवरण
११. २०७८ जेष्ठ महिनाको राजश्व संकलन विवरण ११. २०७९ जेष्ठ महिनाको राजश्व संकलन विवरण
१२. २०७८ असाढ महिनाको राजश्व संकलन विवरण १२. २०७९ असाढ महिनाको राजश्व संकलन विवरण
६.  २०७७ पौष महिनाको राजश्व संकलन विवरण ६.  २०७८ पौष महिनाको राजश्व संकलन विवरण

Get In Touch With Us

बबरमहल,काठमाडौं

फोन.: ०१-५३२००२८
E-mail:  info@dolma.gov.np(विभाग )

dg@dolma.gov.np(महानिर्देशक)

planning@dolma.gov.np(योजना तथा अभिलेख शाखा)

padmin@dolma.gov.np(प्रशासन शाखा)

lit@dolma.gov.np(लेखा शाखा)

co.lit@dolma.gov.np(जिन्सी शाखा)

ladmin@dolma.gov.np(मालपोत तथा भूमि सुधार शाखा)

URL: http://www.dolma.gov.np

निर्देशक ( प्रवक्ता )

कृष्ण प्रसाद भण्डारी

शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)

विष्णु कुमार महत