सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

2079 - Jeth - 02

डाउनलोड /अन्य

भोगाधिकार दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने सम्बन्धमा (२०७४१।२४)।

भूमि सम्बन्धी (सोह्रौ संशोधन) नियमहरु सम्बन्धी राजपत्र ।
जग्गाको न्यूनतम मूल्या‌ंकन सम्बन्धमा ।
प्रगति विवरणको (नमूना) फाराम सम्बन्धमा ।
भोगाधिकार दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने सम्बन्धमा ।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिज कार्यनिति २०७२ सम्बन्धमा ।
पूजिकर लाभ कर सम्बन्धमा
सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण छानविन सम्बन्धमा
राजपत्रमा प्रकाशित २६ नगरपालिकहरुको विवरण ।

राजपत्रमा प्रकाशित २६ नगरपालिकहरुको विवरण ।

स्ववासी घरजग्गा दर्ता सम्बन्धी गठन आदेश २०७२
गुठी संस्थान एेन २०३३ सम्बन्धी परिपत्र
जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन सम्बन्धमा
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ सम्बन्धमा
हलिया र कमैया सम्बन्धी परिपत्र
पूंजिगत लाभकरका फाराम पठाउने सम्बन्धमा
नयां दररेट सम्बन्धमा
प्राकृतिक व्यक्तिहरुको लाभ कर सम्बन्धमा
नेपाल सरकार(माननीय उपप्रधानमन्त्री स्तर) को निर्णय
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनिति, २०७१ संशोधित राजपत्र सम्बन्धमा
निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन वापतको रकम बाडफाड सम्बन्धमा
भाेगाधिकार दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने सम्बन्धमा
भोगाधिकार दिएको जग्गाको विवरण पठाउने बारे ।
लिज Checklist सम्बन्धमा
जग्गादर्ताकाे विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
सुकुम्बासी समस्या समाधान अायोग सम्बन्धी परिपत्र
दस्तुर सम्बन्धमा
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१
हालै घाेषित नगरपालिकाहरुकाे विवरण
नगर उन्मुख गा.वि.स. हरुको २०७१।७२ को रजिष्ट्रेशन दस्तुर सम्बन्धमा
७२ नगरपालिकाहरुको राजपत्रमा प्रकाशित बिबरण सम्बन्धमा
राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति, २०६९
कानुन शाखाको परिपत्र
प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।
राजश्व दर रेट,२०७१।७२
विलहरु Website मा राख्ने सम्बन्धमा ।
मालपोत कार्यालयका लागि आधिकारिक इमेल हेर्नका लागि मार्गदर्शन

मालपोत कार्यालयका लागि आधिकारिक इमेल हेर्नका लागि मार्गदर्शन

मालपोत कार्यालयमा सेवा लिदा पेश गनुपर्ने प्रमाण बारे संक्षिप्त जानकारी
कार्यसम्पादन सूचक अनुरुपका कार्य सम्पादन गरी प्रगति पठाउनेवारे ।
रजिष्टेशन दस्तुरको रकम वाँडफाँड गर्ने तरिका
चेक लिष्ट प्रयोगमा ल्याउने वारे ।
आ.व.२०७०-७१ को रजिष्टेशन दस्तूरको असूली लक्ष्य
प्रगति पठाउने ढाँचा
भवन डिजाइन
भवन डिजाइन
राजश्व दर रेट, २०७०।७१
आर्थिक अध्यादेश, २०७०
भू उपयोग नीति, २०६९
आर्थिक विधेयक, २०६८

मालपोत कार्यालयमा मोठ तथा रोक्का श्रेस्ताको इमेज तयार गरी डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने सम्बन्धी कार्यक्षेत्रगत शर्त

Get In Touch With Us

बबरमहल,काठमाडौं

फोन.: ०१-५३२००२८
फ्याक‍स: +९७७-०१-५३३०५८५

E-mail:  

info@dolma.gov.np(विभाग )

dg@dolma.gov.np(महानिर्देशक)

planning@dolma.gov.np(योजना तथा अभिलेख शाखा)

padmin@dolma.gov.np(प्रशासन शाखा)

lit@dolma.gov.np(लेखा शाखा)

co.lit@dolma.gov.np(जिन्सी शाखा)

ladmin@dolma.gov.np(मालपोत तथा भूमि सुधार शाखा)

URL: http://www.dolma.gov.np

निर्देशक ( प्रवक्ता )

कृष्ण प्रसाद भण्डारी

शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)

विष्णु कुमार महत