सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

2081 - Shrawan - 08

डाउनलोड /विविध

पोखरा गोष्ठीका कार्यपत्रहरुः

१. पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कार्यपत्रको लागि  यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

२. सम्पत्ति शुध्दीकरण निवारण सम्बन्धी कार्यपत्रको लागि यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।

Get In Touch With Us

बबरमहल,काठमाडौं

फोन.: ०१-५३२००२८
E-mail:  info@dolma.gov.np(विभाग )

dg@dolma.gov.np(महानिर्देशक)

planning@dolma.gov.np(योजना तथा अभिलेख शाखा)

padmin@dolma.gov.np(प्रशासन शाखा)

lit@dolma.gov.np(लेखा शाखा)

co.lit@dolma.gov.np(जिन्सी शाखा)

ladmin@dolma.gov.np(मालपोत तथा भूमि सुधार शाखा)

URL: http://www.dolma.gov.np

निर्देशक ( प्रवक्ता )

रोशनशङ्कर घिमिरे

शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)

विष्णु कुमार महत