सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

2081 - Baishakh - 01

डाउनलोड /ऐन नियम

मालपोत (मिन्हा) ऐन, २०१९

मालपोत (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०१८

भूमि प्रशासन ऐन, २०२४
गुठी संस्थान ऐन, २०३३
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६
मालपोत ऐन, २०३४
जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९
मुलुकी ऐन, २०२०

Get In Touch With Us

बबरमहल,काठमाडौं

फोन.: ०१-५३२००२८
E-mail:  info@dolma.gov.np(विभाग )

dg@dolma.gov.np(महानिर्देशक)

planning@dolma.gov.np(योजना तथा अभिलेख शाखा)

padmin@dolma.gov.np(प्रशासन शाखा)

lit@dolma.gov.np(लेखा शाखा)

co.lit@dolma.gov.np(जिन्सी शाखा)

ladmin@dolma.gov.np(मालपोत तथा भूमि सुधार शाखा)

URL: http://www.dolma.gov.np

निर्देशक ( प्रवक्ता )

वेद प्रसाद आर्याल

शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)

विष्णु कुमार महत