सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

2079 - Chaitra - 18

कर्मचारी विवरण

Director General
नाम पद्म निधि सोती
पद महानिर्देशक
कार्यालय फोन 015331872   ext 102. 10
मोबाईल 9851162177
इमेल dg@dolma.gov.np
योजना तथा अभिलेख
Director (Spokesman)
नाम कृष्ण प्रसाद भण्डारी
पद निर्देशक ( प्रवक्ता )
कार्यालय फोन +01-5339557   ext 103, 11
मोबाईल 9851314049
इमेल planning@dolma.gov.np
Section Officer (Information Officer)
नाम विष्णु कुमार महत
पद शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)
कार्यालय फोन 977-1-5320028   ext 108, 23
मोबाईल 9840064872
इमेल bishnukumarmahat@gmail.com
Survey Officer
नाम सुशिला कार्की
पद नापी अधिकृत
कार्यालय फोन 01-5320028   ext 108, 23
मोबाईल
इमेल planning@dolma.gov.np
Nayab Subba
नाम सागर काफ्ले
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन 977-1-5320028   ext
मोबाईल
इमेल kaflesagar@gmail.com
Computer Operator
नाम केशव पराजुली
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन 977-1-5320028   ext 109,26
मोबाईल 9841045789
इमेल parajuly-keshab2009@yahoomail.com
Computer Operator
नाम मनोज थापा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन   ext 109,26
मोबाईल
इमेल info@dolma.gov.np
Office Helper
नाम बाबुराम चौधरी
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 109
मोबाईल 9803533192
इमेल info@dolma.gov.np
मालपोत तथा भूमिसुधार शाखा (जग्गा प्रशासन)
Director
नाम रोशन शङ्कर घिमिरे
पद निर्देशक
कार्यालय फोन 01-5366493   ext 106, 12
मोबाईल 9851186000
इमेल roshanghimire2034@gmial.com
Section Officer
नाम विष्णु प्रसाद गौतम
पद शाखा अधिकृत
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext
मोबाईल
इमेल gautambishnu9@gmail.com
Section Officer
नाम रामकृष्ण श्रेष्ठ
पद शाखा अधिकृत
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 107,27
मोबाईल 9741039783
इमेल info@dolma.gov.np
Section Officer
नाम कृष्ण प्रसाद जोशी
पद शाखा अधिकृत
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 114, 26
मोबाईल 9851188914
इमेल joshi.krishana588@gmail.com
Nayab Subba
नाम केशव बहादुर चन्द
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 105,26
मोबाईल 9851086333
इमेल info@dolma.gov.np
Computer Operator
नाम बन्दना देव
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन   ext 111, 18
मोबाईल 9813826896
इमेल
Computer Technician
नाम प्रेम भण्डारी
पद कम्प्यूटर टेक्निसियन
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 105,26
मोबाईल 9851095488
इमेल pbhandari644@gmail.com
Office Helper
नाम सुरेन्द्रमान डंगोल
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 105
मोबाईल 9841276046
इमेल info@dolma.gov.np
कर्मचारी प्रशासन
Director
नाम हरि प्रसाद देवकोटा
पद निर्देशक
कार्यालय फोन +01-5362704   ext 116, 13
मोबाईल 9851314047
इमेल padmin@dolma.gov.np
Section Officer
नाम चुडामणी चापागाई
पद शाखा अधिकृत
कार्यालय फोन   ext 118, 24
मोबाईल 9851080659
इमेल padmin@dolma.gov.np
Account Officer
नाम राम कुमार श्रेष्ठ
पद लेखा अधिकृत
कार्यालय फोन 4239781, 4220028   ext 120, 21
मोबाईल 9841291311
इमेल info@dolma.gov.np
Legal Officer
नाम गोकुल भुजेल
पद कानुन अधिकृत
कार्यालय फोन   ext 115
मोबाईल 01-5320028
इमेल info@dolma.gov.np
Beruju Bigya
नाम लेखनाथ सेढाई
पद बेरुजु विज्ञ
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 122
मोबाईल 9841450145
इमेल info@dolma.gov.np
Nayab Subba
नाम शोभाखर आचार्य
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन 977-1-5320028   ext 114,28
मोबाईल
इमेल co.lit@dolma.gov.np
Nayab Subba
नाम धनराज गिरी
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन   ext 117,25
मोबाईल
इमेल padmin@dolma.gov.np
Accountant
नाम रविन्द्र महरा
पद लेखापाल
कार्यालय फोन 977-1-5320028   ext 119,22
मोबाईल 9847589457
इमेल rabindramahara1@gmail.com
Computer Operator
नाम परमेश्वर पौडेल
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन   ext 117,25
मोबाईल 9851015481
इमेल info@dolma.gov.np
Computer Operator
नाम सुरेन्द्र कार्की
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 119,22
मोबाईल 9841416245
इमेल info@dolma.gov.np
Computer Operator
नाम विमल सुवाल
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 119,22
मोबाईल 9849675785
इमेल bimalsuwal555@gmail.com
Light Vehicle Operator
नाम केशव खत्री
पद हलुका सवारी चालक
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext
मोबाईल 9841353854
इमेल info@dolma.gov.np
Light Vehicle Operator
नाम हरिप्रसाद कोईराला
पद हलुका सवारी चालक
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 113
मोबाईल 9841442249
इमेल info@dolma.gov.np
Light Vehicle Operator
नाम रत्‍न कुमार मगर
पद हलुका सवारी चालक
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 113
मोबाईल 9841055996
इमेल rathamagar2015@gmail.com
Light Vehicle Operator
नाम शान्त बस्‍नेत
पद हलुका सवारी चालक
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 113
मोबाईल
इमेल info@dolma.gov.np
Office Helper
नाम निर्मला तामाङ्
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 101,29
मोबाईल 9849511042
इमेल info@dolma.gov.np
Office Helper
नाम शान्ता न्यौपाने
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 124, 0
मोबाईल 9841150927
इमेल info@dolma.gov.np
Office Helper
नाम भीमलक्ष्मी श्रेष्ठ
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 115
मोबाईल 9841297546
इमेल info@dolma.gov.np
Office Helper
नाम रमेश श्रेष्ठ
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 101, 29
मोबाईल 9849680043
इमेल info@dolma.gov.np
Office Helper
नाम सरस्वती गौतम
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 117,25
मोबाईल 9849158948
इमेल info@dolma.gov.np
Light Vehicle Operator
नाम राम प्रसाद न्यौपाने
पद हलुका सवारी चालक
कार्यालय फोन   ext 113
मोबाईल 9841484309
इमेल
भू-सूचना प्रविधि
IT Director
नाम राज कुमार महर्जन
पद निर्देशक (सूचना प्रविधि)
कार्यालय फोन 01-5325982   ext 112, 14
मोबाईल 9851116930
इमेल raj.maharjan@nepal.gov.np
Computer Officer
नाम हरि शरण थापा
पद कम्प्यूटर अधिकृत
कार्यालय फोन +01-5320028   ext 110, 15
मोबाईल
इमेल haristhapa06@gmail.com.gov.np
Computer Officer
नाम बलराम काफ्ले
पद कम्प्यूटर अधिकृत
कार्यालय फोन 977-1-5326988   ext 123, 16
मोबाईल
इमेल kkisor2002@yahoo.com
Computer Officer
नाम विष्णु श्रेष्‍ठ
पद कम्प्यूटर अधिकृत
कार्यालय फोन   ext 111,19
मोबाईल 9841546656
इमेल
Computer Officer
नाम कृष्ण चन्द्र साह
पद कम्प्यूटर अधिकृत
कार्यालय फोन 5320028   ext 111, 18
मोबाईल
इमेल kcshah2023@gmail.com
Computer Engineer
नाम जोनसन खडका
पद कम्प्युटर ईन्जिनियर
कार्यालय फोन 01-5326988   ext 123, 17
मोबाईल
इमेल er.johnsonkhadka@gmail.com
Computer Engineer
नाम घनश्याम झा
पद कम्प्युटर ईन्जिनियर
कार्यालय फोन 01-5326988   ext 123, 17
मोबाईल
इमेल ghanshyamjha133@gmail.com
Computer Engineer
नाम संजय कुमार मुखिया
पद कम्प्युटर ईन्जिनियर
कार्यालय फोन 01-5326988   ext 123, 17
मोबाईल 9803105080
इमेल mukhiyasanjay5080@gmail.com
Computer Technician
नाम विरेन्द्र सिंह ठकुराठी
पद कम्प्यूटर टेक्निसियन
कार्यालय फोन   ext 123, 16
मोबाईल 9809437014
इमेल
Computer Operator
नाम गंगा आचार्य
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन 977-1-5320028   ext 124, 0
मोबाईल
इमेल info@dolma.gov.np
Computer Operator
नाम कृष्ण केशरी प्रजापती
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन 01-5326988   ext 123, 17
मोबाईल
इमेल krishnapra49@gmil.com
Computer Operator
नाम रोशनी महर्जन
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन   ext 121,20
मोबाईल 9742456277
इमेल
Computer Technician
नाम हनिस महर्जन
पद कम्प्यूटर टेक्निसियन
कार्यालय फोन 977-1-4220028   ext 121,20
मोबाईल
इमेल info@dolma.gov.np
Office Helper
नाम निरन्जन भण्डारी
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 01-5326988   ext 123, 17
मोबाईल 9849455672
इमेल info@dolma.gov.np

Get In Touch With Us

बबरमहल,काठमाडौं

फोन.: ०१-५३२००२८
E-mail:  info@dolma.gov.np(विभाग )

dg@dolma.gov.np(महानिर्देशक)

planning@dolma.gov.np(योजना तथा अभिलेख शाखा)

padmin@dolma.gov.np(प्रशासन शाखा)

lit@dolma.gov.np(लेखा शाखा)

co.lit@dolma.gov.np(जिन्सी शाखा)

ladmin@dolma.gov.np(मालपोत तथा भूमि सुधार शाखा)

URL: http://www.dolma.gov.np

निर्देशक ( प्रवक्ता )

कृष्ण प्रसाद भण्डारी

शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)

विष्णु कुमार महत