सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

2080 - Ashoj - 06

भूमि सम्बन्धी कार्यक्रम

bhumi part 1

भूमि भाग २

भूमिमा प्रविधि र सुशासन नेपाल टेलिभिजन २०७९-०३-१०

भूमिमा प्रविधि र सुशासन नेपाल टेलिभिजन २०७९।०१।०९

भूमि बृत्तचित्र

वा क्या सिस्टम धुर्मूस सुन्तली

भूमिमा प्रविधि र सुशासन 20780818

भूमिमा प्रविधि र सुशासन || नेपाल टिभी २०७८-०७-१९

सुशासन सवाल - नेपाल टिभि - १०७८-०६-१९

यन टिभी टि टक २०७८-५-२८

भूमि प्रविधि, नेपाल ट‍िभी २०७८-०६-१५

सुशासन सवालमा भूमी प्रशासन

मिति २०७७/०७/२१ गते प्रसारण भएको कार्यक्रम

मिति २०७७/०६/२३ गते प्रसारण भएको कार्यक्रम

Get In Touch With Us

बबरमहल,काठमाडौं

फोन.: ०१-५३२००२८
E-mail:  info@dolma.gov.np(विभाग )

dg@dolma.gov.np(महानिर्देशक)

planning@dolma.gov.np(योजना तथा अभिलेख शाखा)

padmin@dolma.gov.np(प्रशासन शाखा)

lit@dolma.gov.np(लेखा शाखा)

co.lit@dolma.gov.np(जिन्सी शाखा)

ladmin@dolma.gov.np(मालपोत तथा भूमि सुधार शाखा)

URL: http://www.dolma.gov.np

शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)

विष्णु कुमार महत